Konu özeti

  • Giriş: Açık hakemlik nedir?

    Bu bölümde bilimsel iletişim sürecinin en önemli aşamalarından biri olan akran değerlendirmesi sürecinin işleyiş modelinden ve yeni nesil "açık" ve "şeffaf" akran değerlendirmesi yöntemlerinden bahsedilmektedir. Akran değerlendirmesi (peer-review) kavramı Türkiye'de sıklıkla "hakem değerlendirmesi" adıyla anıldığından eğitim portalında "hakemlik" kavramı tercih edilmiştir. 

  • Bilimsel iletişimde hakem değerlendirmesi türleri

    Bu bölümde bilimsel iletişimde hakem değerlendirilmesinin hangi yollarla ve nasıl gerçekleştirildiği açıklanmaktadır. İçerikte tek ve çift körleme gibi geleneksel yöntemlerin yanı sıra açık ve şeffaf hakemlik, işbirlikli hakemlik ve yayın sonrası hakemlik gibi yeni nesil yöntemler de tanıtılmaktadır. 

  • Açık hakemlik uygulamaları

    Bu bölümde açık hakemliğe geçmeyi planlayan dergiler ve fonlayıcılar için bir rehber sunulmaktadır. Rehber "Guidelines for open peer review implementation" başlıklı eser temel alınarak hazırlanmıştır.