Konu özeti

 • Giriş


 • Açık Bilimin Temelleri


  Bu bölüm, Açık Bilimle en ilgili konular için önemli noktaların yanı sıra somut bağlam sağlamayı amaçlamaktadır. Açık Bilimin temel kavram ve ilkelerinden başlayıp, Açık Araştırma Verileri, Açık Erişim, Açık Hakem Değerlendirmesi ve Açık Bilim Politikaları gibi bileşenlerini ve beraberinde Tekrarlanabilir Araştırma, Açık Kaynak Yazılımlar ve Açık Lisanslama ve Dosya Formatları gibi daha pratik yönlerini ele alarak devam etmektedir.

  Her bölüm, konunun kısa bir tanımını, Açık Bilim ile olan ilgisinin bir açıklamasını, bir eğitim oturumu bağlamında vurgulanması gereken temel öğrenme hedeflerini, dahil edilmesi gereken ana bileşenleri (bilgi ve beceriler), söz konusu konu için sık karşılaşılan bazı soruları / engelleri / kavramsal yanılgıları ve son olarak bir eğitim oturumundan beklenen çıktıları ve ek okuma listelerini içerecek şekilde yapılandırılmıştır.


 • Öğrenme ve Eğitim Üzerine


  Bu bölüm, eğitim stratejileri hakkında bağlam, bir kurs tasarlamada pratik rehberlik ve pedagojik teorilere genel bir bakış sağlamaktadır. Öğretim ve eğitimdeki üç temel kavrama odaklanacaktır:

  1. Hazırlık

  2. Uygulama

  3. Etki

  Öğretme ve eğitim, öncelikle bir kursu vermeden önce yapılan hazırlık ile ilgilidir. Hazırlık, içerik seçimi, uygun öğretim yöntemlerine karar verme ve eğitimin etkisini ve etkililiğini en üst düzeye çıkarmak için bunların bir sıraya konmasını içerir. İkinci olarak, öğretme kursun gerçekleştirilmesi/verilmesi ile ilgilidir (yani katılımcılara nasıl davrandığınız ve onlarla nasıl etkileşim kurduğunuz). Belli bir konuda kendinize çok güveniyor olsanız dahi, hazırlığı bitirmeden kursa başlamaktan kaçınmanız oldukça makuldür. Ayrıca içeriğinizi, özellikle de uygulamalı alıştırmaları test etmeniz gerekebilir. Sonrasında, kurs esnasında işler nadiren tamamıyla umduğunuz şekilde gidemeyeceğinden iyi oranda esnekliğe ihtiyacınız vardır. Son olarak, öğretim aynı zamanda bir kursu gerçekleştirdikten sonra değerlendirme ve öz değerlendirmeyi de kapsar. Özellikle değerlendirme bunun iyi olduğunu gösteriyorsa, aynı ve benzer bir kursa birkaç daha kez katılmanız gerekebilir.

  Kendinizi gelecekteki etkinliklere daha iyi hazırlamanız için neyin iyi gittiğine, neyin çok iyi gitmediğine kafa yorun ve hazırlıklarınızı ve konuşmanızı yinelemeli olarak sınırlamak için bunu kullanın. Kısacası, bir "öncesi", bir "sırasında" ve bir de "sonrası" dersi vardır; yani, faaliyetler bilime benzer bir döngü içerisindedir. Bu bölüm, eğitimciler için bir dersin nasıl hazırlanacağı ve farklı potansiyel kitelelere nasıl sunulacağı ile ilgili pratik bir rehber sunmaktadır: üstesinden gelinmesi gereken başlıca engellerin ve bir eğitimi hazırlarken akılda tutulması gereken ana konuların neler olduğu.


 • Örgütsel Yönler

  Bu bölüm, bir eğitim etkinliği düzenlemenin temel pratik yönleri konusunda size rehberlik edecektir. Tabii ki, neye ihtiyacınız olduğu ve ne kullanacağınız, düzenleyeceğiniz etkinliğin türüne bağlı olacaktır! Kontrol listesi buna göre düzenlenmelidir. Bu bölümde, hazırlık adımları ve gerekli örgütsel görevler ile ilgili bilgi alacaksınız. Bu size yalnızca etkinlik düzenleme ile ilgili değerli bilgiler sunmayacak, aynı zamanda eğitiminizi hazırlarken sizi rahatlatacaktır. Bu kitaptaki materyallerin çoğunun ve bütün olarak kitabın uygulamalı çalıştaylar bağlamında eğitime odaklandığını unutmayın. Farklı türde bir etkinlik yapmak aşağıdaki önerilerden farklı kararları gerektirebilir.


 • Örnekler ve Uygulamalı Rehberlik: Benimsemek, Uyarlamak, Geliştirmek

   

  Bu bölümde, katılımcıları açık bilim konularını eleştirel bir şekilde irdelemeye aktif olarak davet etmenize yardımcı olacak çok sayıda materyal bulacaksınız.

  Tüm bu materyallere, mümkün olduğunca mevcut olanı yeniden kullanmanın en iyisi olduğunu akılda tutarak, "benimse, uyarla, geliştir" mottosu ile yaklaşmanızı tavsiye ediyoruz. Bu yüzden, sıfırdan eğitim kaynakları geliştirmeye başlamadan önce, kullanabileceğiniz mevcut kaynaklar olup olmadığını öğrenmelisiniz. Burada, sizin amaçlarınıza göre nasıl uyarlanabilekleri ile birlikte bazı örnek kaynakları veriyoruz. Aynı zamanda daha fazla materyal bulmanıza yardımcı olacak bağlantıları ve stratejileri de paylaşıyoruz. Bazı durumlarda, mevcut kaynaklar aynı şekilde kullanılabilir, bu nedenle onları sadece benimsersiniz. Buna bir örnek, katılımcılarınızı yönlendirebileceğiniz açık dosya biçimleri hakkında açık bir şekilde sunulan bir video eğitimi olabilir. Diğer durumlarda, mevcut kaynakları amaçlarınıza uygun hale getirmek için bir şekilde uyarlamanız gerekebilir. Örneğin, araştırma fonlayıcıları tarafından yayınlanan açık erişim gereksinimleri ile ilgili mevcut durum dokümanına kuruma -ya da ülkeye- özgü atıfları eklemeniz/değiştirmeniz gerekebilir. Sadece son çare olarak sıfırdan kendi eğitim kaynaklarınızı geliştirmelisiniz. Eğer kendi eğitim materyallerinizi geliştirmek istiyorsanız, başka eğitimcilerin materyallerinizi yeniden kullanmasını ve uyarlamasını sağlayacak Açık Eğitim Kaynakları geliştirdiğinizden emin olun.


 • Sözlük


 • Kaynaklar


 • Yazarlar ve yardımcılar/kolaylaştırıcılar